Obecné čistiarne odpadových vôd

Obecné čistiarne odpadových vôd

Čistarne odpadových vôd pre obce majú vyššiu kapacitu oproti domovým čistiarniam odpadových vôd. Princím čistenia je však rovnaký. Podľa požadovanej kapacity je možné dodať obecné čistiarne odpadových vôd buď ako jeden samostatný výrobov alebo blok pozostávajúci z viacero súčastí.

V prípade objednávky nás kontaktujte