Odsávače

Odsávače

Odsávače, digestory, štrbinové prvky sú zariadenia, ktoré zabezpečujú účinné nasávanie vzduchu a pár do plastovej vzduchotechniky. Ich umiestnenie závisí od presného účelu použitia. Majú odsávať výpary chemikálií, znečistený vzduch alebo dym? Vieme ich vyrobiť a dodať na všetky určenia.

V prípade objednávky nás kontaktujte