Práčky vzduchu

Práčky vzduchu

Práčky vzduchu (scrubber) slúžia na vypranie znečisteného vzduchu pomocou rozprašovanej tekutiny, ktorá absorbuje polutanty z privádzaného vzduchu. Ich účinnosť je veľmi vysoká. 

V prípade objednávky nás kontaktujte