Vane pre galvanické linky

Vane pre galvanické linky

Vane tvoria základné prvky galvanických liniek. Vo vani sa nachádza elektrolyt, do ktorého je ponorený predmet určený na pokovenie. Reakcia elektrolýzy zabezpečí rovnomerné pokovenie materiálu.

Vane pre galvanické linky vyrábame z rôznych materiálov:

- PP

- PVC-C, PVC-U

- PVDF

- PE

- ECTF

- prípadne kombináciou materiálu vložkovaním

Rozmery a prispôsobenie vaní pre galvanické linky vychádzajú z konkrétneho účelu a požiadaviek zákazníka. Vane vyrábame samostatne alebo vrátane príslušenstsva - odsávacie štrbiny, supporty, prepady, potrubia atď.

V prípade objednávky nás kontaktujte