Novinky

Vyrábame nádrže na mieste

Naši zákazníci musia často riešiť problém umiestnenia veľkoobjemovej nádrže do už jestvujúcej budovy, kde nie je možné dodať a napojiť hotovú nádrž v celku,  alebo potrebujú nádrž ktorej rozmery nedovoľujú prepravu, resp. prepravné náklady takejto nádrže sú veľmi vysoké.

Naša spoločnosť má na tento problém riešenie.  Dokážeme našim zákazníkom podľa ich požiadaviek dodať a z polotovarov skompletizovať požadovanú nádrž priamo na mieste určenia. Prečítajte si viac.

Buďte pravidelne informovaný emailom