Domové čistiarne

Domové čistiarne odpadových vôd SX-P-S

Čistiareň SX-P-S je elektronicky riadená domová čistiareň odpadových vôd. Systém čistenia prebieha v jednej nádrži, kde sa striedajú všetky fázy čistenia: plnenie - aktivačná fáza - sedimentačná fáza - vypúšťanie. Čistiareň je riadená modernou riadiacou jednotkou, ktorá sa postará o správne načasovanie jednotlivých fáz čistenia a zároveň šetrí spotrebu elektrickej energie celej čistiarne. Novou funkcionalitou je tzv. dovolenkový režim, ktorý umožní ešte vyššiu úsporu energie a zároveň udrží baktérie potrebné pre proces čistenia pri živote počas pobytu mimo obydlia. Samotná riadiaca jednotka je vybavená záložným zdrojom pre prípad výpadku elektrického prúdu, tzn. nebudete už musieť opätovne nastavovať čistiareň ak dôjde k výpadku elektriny alebo pri inom servisnom zásahu. Ide o systém čistenia odpadových vôd s diskontinuálnym prietokom.
Naše domové čistiarne odpadových vôd sú certifikované európskym certifikátom - európske vyhlásenie zhody CE.
Objednajte si teraz čistiareň pre 6 osôb od 1500,- € s DPH.

od 1500 €s dph

V prípade objednávky nás kontaktujte