Plastové lapače tukov

Plastové lapače tukov

Lapač tukov PLT slúži k zachytávaniu a odstraňovaniu tukov a olejov, obsiahnutých v odpadových vodách z kuchynských a reštauračných prevádzok, mäsových výrobní a iných prevádzkarní. Používa sa ako predradená čistiaca jednotka. 
Lapač tukov PLT je vyrobený z polypropylénu. Pozostáva z plastovej nádrže PN a z pripojovacieho potrubia. Plastová nádrž PN je zvarená z PP-dosiek. Lapač tukov PLT sa môže osadiť 2 základnými spôsobmi:

  • osadiť na podkladnú (základovú) betónovú dosku a priamo zasypať štrkopieskom bez obetónovania – neprejazdné, v zelenom páse; 

  • osadiť na podkladnú betónovú dosku a obetónovať (steny nádrže ako stratené bednenie).

Naše plastové lapače tukov sú certifikované európskym certifikátom - európske vyhlásenie zhody. Vyrábame ich v rôznych kapacitách.

V prípade objednávky nás kontaktujte