Plastové potrubné rozvody

Plastové potrubné rozvody

Plastové potrubné rozvody zhotovujeme podľa požadovaných parametrov a špecifikácií. Dajú sa veľmi dobre tvarovať a prispôsobiť priestorovým obmedzeniam. Slúžia na spájanie rôznych nádrží a zásobníkov pre vedenie, napĺňanie a odsávanie kvapalných a plynných látok. Plastové potrubné rozvody vyhotovujeme na základe priloženej projektovej dokumentácie alebo na základe osobného dohovoru.
Medzi základné výhody patria nízka váha, dobrá tvarovateľnosť a prispôsobiteľnosť a dlhá doba životnosti. Okrem samotného vyhotovenia plastových potrubných rozvodov Vám zabezpečíme aj ich dodanie a montáž.

 

V prípade objednávky nás kontaktujte