Kontajnerové čistiarne

Kontajnerové čistiarne odpadových vôd

Kontajnerové čistiarne odpadových vôd sú obdobou domových ČOV-iek. Sú však väčšie a výkonnejšie, čo vyplýva aj z ich použitia. Ide o monoblokové čov-ky s kapacitou 51 - 250 EO. V prípade potreby vyššej kapacity, t.j. nad 250 EO, zabezpečujeme čistiace celky prostredníctvom kombinácie monoblokových čov-iek. Vhodné sú pre čistenie splaškových odpadových vôd z reštaurácií, hotelov, podnikov, obytných komplexov, obcí atď. Vysoká kvalita vyčistenej vody umožňuje jej vypustenie priamo do dažďovej kanalizácie alebo ďalšie spracovanie.

V prípade objednávky nás kontaktujte