Plastové nádrže

Nádrže na pitnú a úžitkovú vodu

Sú vhodné ako do priemyslu tak aj na domáce použitie. Výsledné nádrže PN-S vznikajú zváraním polypropylénových dosiek. Typ dosky závisí od účelu požitia. V základnom prevedení sú tieto nádrže spolu s plastovými poklopmi. Nádrž je potrebné osadiť na podkladovú betónovú dosku a pred obsypaním napustiť vodou. Na obsypávanie sa používa polosuchý betón. Následne je potrebné zabezpečiť strop proti prelomeniu. V prípade výskytu spodnej vody, musí byť nádrž opatrená límcom proti vztlaku spodnej vody.

Všetky naše plastové nádrže spĺňajú kritéria podľa príslušných noriem. Uvedené produkty vyrábame ako štandardizované pod označením PN-S alebo podľa požiadaviek zákazníka na základe predloženej dokumentácie alebo po osobnom dohovore. Ide o viacúčelové plastové skladovacie nádrže, ktoré môžu plniť funkciu viacerých zariadení: akumulačnej a zásobnej nádrže, žumpy a pod. Sú vhodné na skladovanie pitnej vody, dažďovej vody, splaškovej vody, kalov a iných kvapalín. Tieto nádrže je možné osadiť do vopred pripravenej jamy so základovou betónovou doskou, alebo ako voľne stojatú nádrž. Po osadení nádrže do jamy na základovú dosku je potrebné nádrž obsypať polosuchým betónom, alebo obetónovať. Pred obetónovaním je potrebné nádrž naplniť vodou.

V prípade objednávky nás kontaktujte