Vodomerné šachty

Vodomerné šachty

Plastové vodomerné šachty sú ekonomickou náhradou klasických betónových šachiet. Používajú na vybudovanie podzemných priestorov vhodných na umiestnenie vodomerov a armatúr inžinierskych sietí. Plastová vodomerná šachta je vyrobená zvarením polypropylénových dosiek. Môže mať kruhový alebo obdĺžnikový pôdorysný tvar. Tvar a rozmery šachty sú stanovené požiadavkami odberateľa. Naše plastové vodomerné šachty sú schválené jednotlivými vodárenskými spoločnosťami napr. SEVAK, a.s.
Medzi najväčšie výhody plastových vodomerných šácht patria: dlhá životnosť, nízka hmotnosť, dobrá manipulovateľnosť, vodotesnosť a nízke stavebné náklady.

Vodomerná šachta štandard
Tento typ šácht je určený pre inštaláciu celej vodomernej sústavy do jej vnútra. Šachta je opatrená vodotesnými prestupmi pre RPE hadice. Výrobné rozmery je možné realizovať v dvoch variantoch:
ø 1000 x 1300 mm·  ø 1300 x 1300 mm·  ø 1100 x 1700 mm· rozmery podľa požiadaviek

V prípade objednávky nás kontaktujte