Nádrže na mieste

Výroba nádrží na mieste

Naši zákazníci musia často riešiť problém umiestnenia veľkoobjemovej nádrže do už jestvujúcej budovy, kde nie je možné dodať a napojiť hotovú nádrž v celku,  alebo potrebujú nádrž ktorej rozmery nedovoľujú prepravu, resp. prepravné náklady takejto nádrže sú veľmi vysoké.

Naša spoločnosť má na tento problém riešenie.  Dokážeme našim zákazníkom podľa ich požiadaviek dodať a z polotovarov skompletizovať požadovanú nádrž priamo na mieste určenia.

Naši pracovníci vyrobia a dopravia na miesto dodania potrebné polotovary (plastové polotovary a oceľové výstuhy) a postavia z nich na mieste nádrž. Ďalej ju napoja do systému podľa požiadaviek zákazníka.

Ilustračné fotografie: dodanie a montáž hranatej nádrže s oceľovými výstuhami pre Hyundai Česká Republika o objeme 140m3 (11500 x 4000 x h 4000) vrátane oceľových rámov cez stavebný otvor 2500 x 2500 mm.

Dodanie a montáž valcovej nádrže pre Lekársku Univerzitu v Poznani o objeme 13 m3 (DN 2550 x h 2700) do pivničných priestorov fakulty cez schodisko a dvere 800 x h 2000 mm. 

Nadrž zhotovena na mieste – Pivovar Urpin Banská Bystrica.

 

V prípade objednávky nás kontaktujte