Žumpy a septiky

Žumpy a septiky

Ide o nádrže určené na zber a uchovanie spláškových vôd a ich úpravu. Žumpy sa dimenzujú podľa počtu obyvateľov, dennej spotreby vody a frekvencie ich vyčerpávania. 

Septik služby na úpravu odpadových vôd po ktorej nasleduje jej ďalšie spracovanie. Septik nepotrebuje k svojej činnosti elektrickú energiu.

Všetky naše plastové nádrže spĺňajú kritéria podľa príslušných noriem. Uvedené produkty vyrábame ako štandardizované pod označením PN-S alebo podľa požiadaviek zákazníka na základe predloženej dokumentácie alebo po osobnom dohovore. Ide o viacúčelové plastové skladovacie nádrže, ktoré môžu plniť funkciu viacerých zariadení: akumulačnej a zásobnej nádrže, žumpy a pod. Sú vhodné na skladovanie pitnej vody, dažďovej vody, splaškovej vody, kalov a iných kvapalín. Tieto nádrže je možné osadiť do vopred pripravenej jamy so základovou betónovou doskou, alebo ako voľne stojatú nádrž. Po osadení nádrže do jamy na základovú dosku je potrebné nádrž obsypať polosuchým betónom, alebo obetónovať. Pred obetónovaním je potrebné nádrž naplniť vodou.

Plastové skladovacie nádrže vyrábame v rôznych kapacitách.

V prípade objednávky nás kontaktujte