Kanalizačné šachty

Kanalizačné šachty

Celoplastové kanalizačné šachty sú náhradou za klasické betónové šachty. Používajú sa v kanalizačných sieťach pričom plnia smerovú, sútokovú, kontrolnú a spádovú funkciu. Kanalizačná šachta je vodotesná a chráni spodné vody od vôd, ktoré kanalizačnou šachtou pretekajú.

Medzi najväčšie výhody patria dobrá manipulácia pri montáži, nízka hmotnosť, variabilita výšky šachty a výšky napojenia vtokového a odtokového potrubia rôznych priemerov. Vzhľadom na použitý materiál vo výrobe si plastové kanalizačné šachty nevyžadujú údržbu a dosahujú dlhšiu životnosť ako betónové kanalizačné šachty.

V prípade objednávky nás kontaktujte